Emile Jaensch
Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost (VVD)
Joop van Stigtpark

Op 4 november 2011 overleed architect professor Joop van Stigt (*) In ons stadsdeel zijn de complexen Gouden Leeuw en Groenhoven van zijn hand. En daarbij is aan elk detail gedacht inclusief de bomen rondom de torens. Bij de uitvoering was Van Stigt regelmatig op de werkplek om aanwijzingen te geven, leert de overlevering. Kortom een betrokken architect, die begon op de ambachtsschool, en veel ziel in zijn werk heeft gelegd. Nog steeds geniet hij onder de bewoners van de complexen een hoog aanzien.

Dat leidde er toe dat er in 2012 een initiatief bij bewoners Jan Nijhof en Andrea Jonker ontstond om het heringerichte groengebied tussen de complexen te vernoemen naar Van Stigt (1934-2011). De petitie werd door ruim 300 mensen gesteund. Vorige week heeft het Dagelijks Bestuur dit verzoek gehonoreerd.

Ik ben er trots op dat de eigenzinnige man die Amsterdam zo veel waardevolle en gerestaureerde herinneringen heeft nagelaten binnenkort vereeuwigd wordt in een park tussen 'zijn' jonge monumenten Gouden Leeuw en Groenhoven. Ik hoop met collega Urwin Vyent en de betrokkenen nog dit jaar de nieuwe straatnaam te mogen planten in het park.

(*) Ik mocht Joop van Stigt in mijn leven een aantal keer ontmoeten en schreef na zijn overlijden het volgende In Memorium.

Reacties

Alphons Nieuwenhuis op 12-11-2013 10:29

Mooi initiatief,

Hij was ook zeer geintesseerd in het werk waar zijn zoon bij betrokken was zoasl de renovatie van de Apollohal.

Gene op 12-11-2013 12:02

Ben van mening dat et benoemen van het Joop van Stigtpark te beurt moet vallen aan zijn weduwe met daarbij natuurlijk zijn zoon.

ZEKER NIET DOOR E. JAENSCH EN/OF U. VYENT

Ik verwacht en hoop dat na deze benoeming het inderdaad een park wordt waarbij de, zij het schaarse wandel/voetpaden, ook als zodanig gebruikt/aangegeven worden.

Het is nu zo dat men er niet kan wandelen zonder het risico te lopen door zowel

(brom)fietsers als scooters/motoren en zelfs....jajaja automobielen aangevallen te uwordenworden. Het op strategische plekken plaatsen van een aantal z.g. nietjes zou

voor de regelmatige gebruikers/bewoners van harte toegejuicht worden....

Emile op 12-11-2013 13:34

@Alphons, en zoals je weet had Van Sitgt sr in zijn jonge jaren ook nog betrokkenheid bij de apollohal als ontwerper van glasaanbouw aan de kant van hotel.

@Gene, voor de goede orde weduwe en zonen zijn uiteraard genodigd en zullen met betrokken bewoners rol krijgen, als het moment daar is. In mijn beleving is het aantal ''aanvallen'' door gemotoriseerd verkeer op de paden behoorlijk afgenomen na de nieuwe inrichting, uitzonderingen daargelaten. Ben je wel tevreden met besluit om park een naam te geven?

Rob op 16-11-2013 22:37

Het gedrag van gemotoriseerde buurtbewoners blijft een lastig punt. Het zijn niet allemaal groenliefhebbers in Gouden Leeuw en Groenhoven. Het verbaliseren heeft jammer genoeg ook geen prioriteit. Terwijl dat direct resultaat oplevert!

Jammer dat de waterstand erg laag blijft in dit mooie nieuwe park. Een kanotocht lijkt mij een mooie openingshandeling.

Emile op 17-11-2013 12:09

@rob misschien staat water wel laag dankzij nieuwe waterloop. Overigens vraag ik me af of deze überhaupt wel bevaarbaar is met kano, ook als water hoger straat. De sloot is namelijk wel wat smal op sommige punten.

Jan Nijhof op 21-11-2013 15:33

De suggestie voor hwet organiseren van een mini-elfstedentocht is vanwege de breedte van de waterloop ook al in een - vooralsnog denkbeeldig - wak gevallen. De stand in de waterloop zou best wat hoger mogen: waar GL en GH - fysiek - dicht bij elkaaar komen, daar is een soort doorwaadbare plaats. Ik heb begrepen dat de waterstand nog wat moet worden 'gefinetuned', desnoods moet het NAP worden herijkt.

Het gemotoriseerd verkeer is behoorlijk afgenomen. Wel zijn er gedurig nog geluiden over het geluidloze fietsverkeer, als dat door de mooi vlak aangelegde paden niet geremd wordt om met hoge snelheid over als wandelpaden bedoelde routes te pedaleren.

Emile op 21-11-2013 16:28

@Jan :)

Gene op 21-11-2013 22:22

@Emile - De aanvallen door gemotriseerd verkeer is in 't geheel niet afgenomen...integendeel!! Sinds mijn vorige posting op 12-11 ben ik,dagelijks, op verschillende tijdstippen gedurende een plus uur in het park geweest. Zeer regelmatig, zeker 2x per kwartier, komem auto's vanaf de Bijlmerdreef via het fietspad maar ook via het voetpad vanaf de Bijlomerdreef het park in. Niet alleen particulieren maar ook bedrijven zijn daarbij actief. Hetis slechtseen enkeling...nadrukkelijk een enkeling die een ontheffing heeft. Opgemerkt moet worden dat er ook personen auto verkeer vanaf, zeg maar de kant langs van het water over het fietspsd  vanaf Geldershoofd overde duiker bij toren 7/8 Groenhoven het park inkomen.

Waar Jan Nijhof zijn waarnemingen dan ook op baseert is mij een raadsel, nachtelijke waarnemingen wellicht Zijn constatering mbt de pedalerende goegemeente is juist...het gerbruik van een bel is bij velen niet bekend als er überhaupt al een (bruiknare)bel aanwezig is, eea heb ik zelf meerdere malen ervaren. De enigen die (met hogere snelheden) gebruik maken van de fietspaden zijn de mannen van Hermandad...die met geswinde spoed voorbij scheuren...als zij al regelmatige wedstrijden houden...

Het oneigelijke gebruik door fietsers van de voetpaden in het park is een voorschrijdende ergernis, zo verneem ik van veel hondenbezitters. Ik sprak een honden bezitster die een poosje geleden in een bijeenkomst, waarbij Maria Tiggelaven aanwezig was, met een 'opzichter/uitvoerder'(?) heeft aangegeven dat het plaatsen van "voetgangers gebied borden" (blauw bord met vader en kind) wellicht iets kan bijdragen aan het weren van fietsers over de voetpaden.

En nu ik toch wat aan het reageren ben...bij Groenhoven is een kinderspeelplaatsje/tuintje. Op twee plaatsen staan korte paaltjes met een rood ovaal bordje...na enig studeren kon ik ontcijferen dat er gevraagd wordt om daar geen honden te laten lopen/uit te laten...deze bordjes zijn dringend aan vervanging toe. Ook zijn er wel wat gedegener controles nodig op loslopende honden...ik ben er een behoorlijk aantal tegengekomen...

Emile op 22-11-2013 15:17

@Gene, ik maak een vergelijking met wat er pakweg 5 jaar geleden reed en nu. Als we kijken naar het sluipverkeer (om rotonde Gazenhoef te vermijden) dan is dat verbannen. Ook ik zie nu regelmatig nog verkeer zoals witte busjes van bezorgdiensten en personenauto's rijden. Dat is voornamelijk bestemmingsverkeer. Als ik kijk naar het tempo van de voertuigen dan stel ik vast dat ze weten dat ze te gast zijn op het fietspad en niet scheuren om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Natuurlijk moet ieder voertuig wat er niet hoort en geen ontheffing heeft verbannen worden. Maar er is echt een verschil met paar jaar geleden.

Dat fietsers de wandelpaden berijden is overigens geen nieuw probleem. Heb je echt de indruk dat je als je fietsers met een bord wijst op het karakter van het pad, dat ze dit dan zullen mijden? Als dat antwoord bevestigend is, is mijn verzoek dit te melden bij ons meldpunt evenals de te vervangen bordjes voor loslopende honden.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl