Emile Jaensch
Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost (VVD)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste artikelen

Het college van Leiden was gisteren gastheer voor het dagelijks bestuur van onze gemeente. We aten een broodje in de Faculty Club aan het Rapenburg. Ter tafel kwamen, naast de kwaliteit van de kroketten, de economische kansen voor onze regio.

Daarna maakten we in de lentezon een wandeling door de naburige Hortus. Kortom de gastvrijheid van de Sleutelstad is getoetst en dik in orde bevonden.

Reacties (2)

Het is vandaag op de kop af twintig jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht is verreden. Het was buiten min zes graden met een straffe noordoosten wind. De gevoelstemperatuur zou bij vlagen zelfs minus twintig graden zijn, aldus de weerdienst. Ik stond die dag in 1997 met ruim 16.000 andere rijders aan de start in Leeuwarden. 

Vijf jaar geleden schreef ik voor het eerst mijn verhaal op papier. Het was een zware maar onvergetelijke dag. Hoe het is afgelopen kun je hier lezen.

Reacties

Al mijn lezers wens ik een energiek 2017 toe!

Onderstaand de oudejaarstoespraak die ik op 20 december 2016 hield op het gemeentehuis van Oegstgeest en waarin ik uit zie naar een tolerant 2017. Toen lag er overigens geen sneeuw voor ons mooie huis. Vandaag ook nog niet. Er valt dus nog iets te wensen voor 2017.

---

Beste inwoners van Oegstgeest

Welkom allemaal bij de oudejaarsbijeenkomst 2016

namens de gemeenteraad en College van B&W,

Het gaat goed in dit land. Aan de vooravond van de feestdagen voorspellen de media opnieuw dat er nog nooit in de vaderlandse geschiedenis zo veel, zo lekker en voor zulke kapitalen gegeten en gedronken gaat worden. Het Nederlandse volk, hoort met het Finse, het Noorse en nog een paar tot de gelukkigste ter wereld. De economie groeit, de werkgelegenheid stijgt.

Maar dit jaar heeft ook een radicalisering laten zien. Voor wie wil weten hoe dat in de praktijk eruitziet, zijn er bijvoorbeeld weblogs, gemakkelijk op internet te vinden. Het rauwste, het platste racisme grijnst je tegemoet. Ook schrijvers van ingezonden brieven in gedrukte media kunnen er wat van. De omgangsvormen zijn niet alleen ‘verruwd’, het verbaal geweld is in krachtige opmars.

Tien jaar geleden, in december 2006, schreef de deze zomer overleden journalist van de eeuw Henk Hofland, deze onverminderd actuele woorden in zijn NRC. Hij waarschuwt voor de gewelddadige polarisatie. We hebben gisteren in Berlijn de verschrikkelijke beelden kunnen zien wat die verruwing voor impact kan hebben in Europa.

Ook Oegstgeest gaat niet voorbij aan de internationale ontwikkelingen. Zo vingen we eind 2015 in korte tijd honderden Syrische vluchtelingen op en ook in 2016 waren tientallen jonge Eritrese en Syrische vluchtelingen woonachtig in ons dorp, in Teylingereind. 

Ik dank hierbij de vele bewoners en de afvaardiging van de gemeenteraad, samengesteld uit alle partijen, die veel vluchtelingen persoonlijk op weg hebben geholpen.

Dit jaar heeft het COA ook een beroep gedaan op onze gemeente voor de vestiging van een tijdelijke voorziening voor nog eens maximaal 250 vluchtelingen. We hadden hiervoor een druk bezochte informatie avond in Corpus. Er was commentaar van omwonenden. Eensgezind nam onze gemeenteraad haar besluit, waarbij ze in haar randvoorwaarden ook tegemoet kwam aan wensen uit de naaste omgeving.

Ik kijk met trots terug op dit unanieme besluit.  Hoe anders ging dat in 2016 in veel andere gemeenten in ons land.

Later dit jaar werd duidelijk dat de opvang vooralsnog niet nodig is gezien de fors afgenomen instroom van vluchtelingen. Maar het toont in ieder geval aan dat wij tolerantie in Oegstgeest hoog ik het vaandel hebben.

Oegstgeest was ook in 2016 weer te vinden op een aantal lijstjes. Zo scoorden we een 8e plaats op een lijst van Elsevier met meest aantrekkelijke woongemeentes. En op een gemeentelijke duurzaamheidsindex werden we verdienstelijk 6e. Dat toont de hoge kwaliteit van wonen in ons dorp. Dat is natuurlijk geen toeval. Dat doen we voor een belangrijk deel zelf.

Als me het afgelopen jaar als nieuwbakken burgervader een ding is opgevallen dan is het wel de grote betrokkenheid van Oegstgeesters bij hun omgeving.

Dat heeft zich onder meer geuit bij zaken als het datalek of recenter de bouwweg in Poelgeest en het aanlijnen van honden in de nieuwe plannen voor de Klinkenbergerplas. Luid en duidelijk weten bewoners ons gemeentehuis te vinden om hun ongenoegen en wensen te uiten. Maar ook hier gelden overwegend nette omgangsvormen. We blaffen wel maar bijten niet.

Dames en heren, ik heb met veel genoegen kennis gemaakt met jullie belangeloze inzet.

Ik denk aan Koningsdag, de kindervrijmarkt op 5 mei, het lentefestival, de manifestatie Duurzaam Dorp Oegstgeest, de maandelijkse repaircafe’s, de avondvierdaagse, het springkussenfestival, Jazz in Oegstgeest, de intocht van de sint en recenter de kerstmarkt op het Boerhaaveplein en het kerstdiner in Kratong. Allemaal zaken die door bewoners onbaatzuchtig worden mogelijk gemaakt.

Ik denk ook de kringloopwinkel SOEK naast ons gemeentehuis, die dit jaar van start is gegaan. Tientallen vrijwilligers, waaronder inburgerende statushouders, geven waardevolle spullen weer een tweede leven. Rob Bergers en zijn team verdienen een pluim.

Hartverwarmend vind ik ook de actie om een duofiets in ons dorp te introduceren. Daarmee kunnen minder mobiele ouderen, aan de hand van een fietsmaatje er toch op uit om hun favoriete fietsrondje nog eens te maken. Tientallen maatjes zijn inmiddels aan de slag voor evenzoveel senioren. Hanni van Bellen en Marijke in ‘t Veld zijn er als aanjagers in geslaagd in korte tijd dit voor elkaar te boksen. Hulde dames!

Ook zo’n kanjer is Ruud Wisse. Hij heeft in ons dorp een virtuele buurtwacht opgericht. Inmiddels heeft de community in alle wijken van Oegstgeest meer dan 1200 deelnemers. Ze leveren daarmee een belangrijk aandeel in de toegenomen veiligheid. Een fantastisch initiatief!

Want met die veiligheid gaat het in 2016 beter. We hebben in de eerste 11 maanden van dit jaar 23% minder misdrijven dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook ten opzichte van 2014 en 2013 is de verbetering substantieel. Dat komt voor een belangrijk deel door de afname van woninginbraken. We hebben drie hele goede wijkagenten en die zitten er bovenop. Dat werpt zijn vruchten af samen met oplettende bewoners. Zo houden we Oegstgeest met elkaar een aantrekkelijke woongemeente.

2016 is ook het jaar waarbij de woningbouw in de lift zit. Er wordt weer volop gebouwd in Oegstgeest. En de woningen vinden gretig aftrek. Dat levert ook inkomsten op voor onze gemeente. De schuld waarmee we een paar jaar geleden zijn geconfronteerd neemt fors af. Daarmee is onze financiële positie nog niet florissant maar wel weer solide. Dat heeft ook de Commissaris van Koning Jaap Smit, in het werkbezoek aan zijn gemeente, ons onlangs bevestigd.

2016 is ook het jaar dat het Tillenbeest in volle glorie in kasteel Poelgeest kan worden vertoond. Jan Wolkers schreef in de vorige eeuw over deze prooi die hij stal uit het kasteel. De marmeren sfinx met weelderige voorgevel werd bij hem thuis het Tillenbeest genoemd. Een lange speurtocht leverde een van de twee originele exemplaren op. Die kwam TERUG NAAR OEGSTGEEST en pronkt op de schouw in de vernieuwde Drakenzaal van kasteel Poelgeest.

In 2016 hebben we twee ereburgers verwelkomd: onze inwoner de heer Ton Kohlbeck voor zijn enorme verdiensten op cultureel, maatschappelijk en politiek vlak. Welkom Ton! En recentelijk heeft de Leidse mevrouw Hennie Völker-Dieben de erespeld van onze gemeente ontvangen voor haar tomeloze inzet voor kasteel Poelgeest en haar tuinen. En niet in de laatste plaats voor het opsporen van het Tillenbeest. Zij kan er helaas vanavond niet bij zijn.

Dames en Heren, ik wil nog kort met u vooruitblikken. Wat staat er op stapel in 2017? Een paar zaken wil ik hier noemen.

Na jaren van voorbereiding zal in 2017 de eerste spade de grond in gaan voor de herinrichting van de Klinkenbergerplas. Een mooie investering in een aantrekkelijke woonomgeving.

Een groot internationaal bedrijf dat onderdelen voor raketten bouwt heeft zijn oog laten vallen op Oegstgeest. Begin 2017 wordt duidelijk of Airbus zich aan de Oude Rijn gaat vestigen. Dat zou een mooie stap zijn in het vullen van de nog leegstaande bedrijventerreinen.

Al een tijdje wordt gesproken over de toekomst van de Leidse Regio. De gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude praten over de wijze hoe ze hun bestuurlijke toekomst in 2027 vorm willen geven. Volgend jaar wordt hierop een besluit verwacht.

Tot slot vraag ik u aandacht voor de jonge muzikanten. Het Jeugd Symfonie Orkest Rijnstreek treedt vanavond voor u op. Wij zullen hen met een klein deel van uw belastinggeld ondersteunen voor een zomertournee naar Praag, een festival waar wereldwijd muzikanten tot 26 jaar hun muzikale talenten vertonen.

Dames en Heren, ik wil een toast met u uitbrengen.

Ik wil met u proosten op een goed en tolerant 2017!

Reacties (2)

Ik was onlangs voor een bijeenkomst in Noordwijkerhout. Nu ken ik het dorp voornamelijk van een grote congreslokatie. Vanaf het gemeentehuis liep ik aan het begin van de avond nog even de Dorpsstraat in. Ik volgde de kerstlichtjes en zag op het plein dit wonderschone witte kerkje.

Terwijl ik het bedehuis aanschouwde, sprak een bewoner me aan. Hij zag dat ik niet van het dorp was en vertelde me over de historie van het gebouw. Oorspronkelijk is er hier een kerk gebouwd rond 1300. Die is tijdens het Beleg van Leiden vernietigd door de watergeuzen om te voorkomen dat het in Spaanse handen zou vallen. Dit lot trof meer kerken in de Leidse regio en Bollenstreek. Daarna is in de 17e eeuw de ruïne weer opgebouwd. Dat is nog goeddeels het bouwwerk dat we nu zien, aldus mijn gids.

Dit witte kerkje staat voor mij symbool voor strijd. Een worsteling die nog steeds actueel is, waarbij we vrijheden dienen te koesteren en beschermen. Zoals de vrijheid van ieder om te geloven wat hij of zij wil.

MERRY CHRISTMAS

Reacties
Gisteren, op Koninkrijksdag, kreeg Oegstgeest er weer 18 Nederlandse staatsburgers bij. De achtergronden zijn weer zeer divers. Bewoners zijn geboren in Algerije, Eritrea, Brazilië, Iran, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Indonesië en de voormalige Sovjet-Unie. De meesten van hen wonen overigens al jaren in Oegstgeest en zijn dan ook goed ingeburgerd, zoals een Brits paar dat al 48 jaar in onze gemeente is gehuisvest.
 
Toch kende geen van de aanwezigen bij de naturalisatieceremonie de traditie van de Oegstgeester dakpan. Ooit werd die in de 19e eeuw gebakken, in ons dorp aan de oevers van de Oude Rijn en sierde het menig dak in de provincie. Nu is de pan zo goed als uitgestorven, en in Oegstgeest nog zichtbaar op het koetshuis van kasteel Poelgeest. Hij wordt alleen nog maar vervaardigd in de Kempenaerstraat. In de oven van bakkerij Hugo de Groot, kon ik mede delen.
 
Deze dakpan werd gisteren geserveerd bij de koffie. Zo heb ik toch nog wat kunnen bijdragen aan de inburgering van onze nieuwe Nederlanders.
Reacties (2)

Afgelopen week had ik met wethouder Jos Roeffen een ontmoeting met bewoners van Oegstgeest die recent zijn gevlucht. Ze woonden tot vorig jaar nog in Syrië en Afghanistan. Ze zijn opgevangen in ons land en burgeren in, vanuit onze gemeente. Ik sprak met een ingenieur, een pluimveehouder en met verschillende moeders.

Tilly van Leeuwen, coördinator van Vluchtelingenwerk Oegstgeest, vertelde over de ruim 20 (vrijwillige) taalmaatjes die onze nieuwe inwoners begeleiden. En dat was te merken in de gesprekjes waar bewoners uitleg gaven van hun daginvulling. In 2015 en 2016 zijn er respectievelijk 40 en 60 vluchtelingen (inclusief kinderen) komen wonen in Oegstgeest. Vluchtelingenwerk begeleidt de meesten van hen in samenwerking met corporaties, huisartsen, Centrum voor Jeugd en Gezin en gemeente. 

Bij de ontmoeting waren ook vrijwilligers en vertegenwoordigers van deze organisaties aanwezig. Tilly van Leeuwen was zeer te spreken over de belangeloze inzet in Oegstgeest voor onze nieuwe inwoners. En ook de vluchtelingen ervaren veel warmte van hun omgeving. Wie Oegstgeest kent, die weet dat buren hier voor elkaar klaar staan. Maar het is fijn om dat weer eens met eigen ogen en hart te ervaren.

Vluchtelingenwerk Oegstgeest is gevestigd aan de Rhijngeesterstraatweg, in het zelfde pand als de Kringloopwinkel (SOEK).

Reacties
Regelmatig gaat het college van Oegstgeest op werkbezoek. Deze week gingen we een kijkje nemen op de burelen van de regionale krant het Leidsch Dagblad (LD). Ook medewerkers van het huis-aan-huiskrant het Witte Weekblad (WW) schoven aan. Ze vallen namelijk onder dezelfde groep (Holland Media Combinatie).
 
De ruim 23.000 abonnees van het LD vergrijzen langzaam. We leerden dat lezers gemiddeld rond de 50 zijn. Dat is voor een regionale krant nog niet eens aan de hoge kant. Het dagblad is op zoek naar mogelijkheden om ook jongere lezers te bereiken. Ook kwamen kwesties aan de orde die in onze gemeente spelen, zoals de financiële situatie. Tot slot was zowel de redactie van LD als WW te spreken over het levendige debat in de politieke arena van Oegstgeest. Dat geeft voldoende stof tot schrijven. Of we daar vooral niet op willen bezuinigen :-)
Reacties

Vandaag is het 11 november. De dag waarop 98 jaar geleden een einde kwam aan een bittere strijd die we nu bestempelen als 'eerste wereldoorlog'. Een dag waarop de Britten en landen van het Gemenebest, de gevallenen van alle oorlogen herdenken. Vanochtend om 11 uur stond de klok ook stil op Remembrance Day in het Groene Kerkje van Oegstgeest.

Ter herdenking aan de Britse, Canadese en Nederlandse militairen die hun laatste rustplaats hebben gevonden op de begraafplaats naast de kerk. Het was een prachtige dienst waarbij het Kamerkoor Oegstgeest liederen ten gehore bracht waaronder: We Will Remember Them. En precies op het moment dat dit bewogen lied werd ingezet, kwam het zonlicht vol binnen door de ramen van de kerk.

Leerlingen van de Daltonschool droegen een gedicht voor. Mevrouw Sylvia Braat sprak gedragen uit het dagboek van haar moeder, geschreven in de oorlogsjaren in ons dorp. En na afloop was er koffie met het koor, het organiserende oorlogsgravencomité, veteranen en overige gasten. Ik sprak daarbij twee Canadese dames. Ze woonden al jaren in Nederland. Ze waren voor het eerst op deze herdenking in ons dorp en hadden nimmer zo'n fraaie Remembrance Day buiten hun land meegemaakt. Daar sluit ik me van harte bij aan.

Reacties (1)
Eens in de paar maanden krijgt Oegstgeest er een aantal nieuwe Nederlandse staatsburgers bij. Afgelopen week hebben bij de naturalisatieceremonie 11 inwoners de Nederlandse nationaliteit verkregen. De achtergronden zijn weer zeer divers. Bewoners zijn geboren in Marokko, Afghanistan, Azerbeidzjan, Iran, Verenigd Koninkrijk, Suriname en de voormalige Sovjet-Unie. De meesten van hen wonen overigens al jaren in Oegstgeest. Het is mooi om te zien hoe dankbaar deze bewoners zijn om deel uit te maken van onze gemeenschap.
 
Ik eindigde mijn toespraak met de wens dat men niet snel onze gewoonte overneemt om over van alles te klagen en ontevreden te zijn. Ook dat hebben ze deze week plechtig beloofd.
Reacties (1)
De woningbouw is op stoom in Oegstgeest. Met name in de wijk Nieuw Rhijngeest zie je iedere maand verse huizen opgeleverd worden. De kopers en huurders staan dan ook in de rij om in ons dorp te kunnen wonen. Anders is het met bedrijven. Er ligt nog wat grond in Oegstgeest te wachten op ondernemers. Maar ook daar komt meer beweging in. Airbus heeft zijn oog laten vallen op een perceel aan de Rhijnhofweg aan de Oude Rijn. De bouwer van vliegtuigen hoopt op deze lokatie onderdelen te kunnen vervaardigen voor de raket Ariane6. Dat is de nieuwste raket voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.
In Leiden is Airbus al gevestigd, maar men zoekt nu uitbreiding in de regio voor deze nieuwe productie. Daarbij is een goede ontsluiting aan het water van belang. De verwerving van de grond is nog niet helemaal rond maar Airbus wil al vast anticiperen op de komst via een wijziging van de bestemming op de grond. Op 31 oktober is een informatie avond waarbij het bestemmingsplan voor de komst van de raketbouwer, wordt toegelicht (zie info). En zo ontwikkelt een traditioneel bollendorp zich van een forensengemeente tot een gemeenschap waar hoogstaande technologie een plek krijgt. Een interessante gedachte. We zullen het de komende jaren gaan zien.
Reacties (1)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl