Emile Jaensch
Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost (VVD)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste artikelen

Binnen twee jaar gaat er een Arianeraket de ruimte in met een motorophanging uit Oegstgeest. Dat is het meest kwetsbare onderdeel omdat er bij de lancering enorm veel kracht en hitte op staat. Dat kregen ambtenaren, college- en gemeenteraadsleden vorige week te horen bij een presentatie van Airbus-directeur Arnaud de Jong.

Afbeeldingsresultaat voor raket airbus oegstgeest

Het motorframe wordt momenteel gebouwd in de nieuwe assemblagehal aan de Oude Rijn. Knappe koppen uit de hele wereld werken er aan. Onderdelen worden verscheept vanaf de rivier om uiteindelijk in Frans Guyana in de ruimte geschoten te worden. Dan kijk je toch met een ander idee naar de grote hal aan de Rhijnhofweg.

Reacties (1)

Sjoelen is niet zo maar een spelletje met een paar houten schijven in een bak. Dat bleek me vorige week. Na wat aanwijzingen kreeg ik er behendigheid in. In Oegstgeest wordt al jaren fanatiek gespeeld door een groep van tientallen dames in buurthuis Kratong in de Indische Buurt.

Het is dan ook niet zo gek dat de sjoelbakken na pakweg 20 jaar versleten zijn. Dus ging men op zoek naar nieuw hout. Ik kreeg er lucht van via Mieke Van der Werf-Akkerman. En toen de gemeente gevraagd werd om een aantal goede doelen voor te dragen voor Fonds1818 konden we de dames gelukkig maken.

Ik ben vaker te gast geweest bij de sjoelclub. Naast het spel is er ook ruimte om lief en leed te delen. Veel deelnemers zijn mantelzorger. Zo zorgt het schuiven met de schijven voor de broodnodige ontspanning.

Vorige week was de aftrap van het seizoen met jawel, de nieuwe bakken. Het was even zoeken naar de juiste snelheid. De schijven ging nogal rap door de poort over het verse hout. Maar na een uurtje was ieder gewend en werden regelmatig scores van ver boven de 100 geteld. De dames kunnen weer een paar jaar voor uit.

Reacties (2)

Het gebeurt niet dagelijks maar Oegstgeest is een Officier in de Orde van Oranje-Naussau rijker. Afgelopen vrijdag mocht ik dr. Cees Brenkman deze bijzondere koninklijke onderscheiding opspelden voor zijn verdiensten als KNO-arts op nationaal en internationaal niveau.

Foto: Wil van Elk

Ik verraste onze inwoner zichtbaar tijdens een symposium ter gelegenheid van zijn afscheid als arts. Nog beduusd van dit uitzonderlijke moment probeerde Brenkman in zijn korte dankwoord te verklaren dat hij het allemaal maar 'gewoon' heeft gedaan. Tientallen jaren heeft hij zich onbezoldigd voor allerlei organisaties ingezet. Daaronder was het helpen van kinderen in Afrika met hoorproblemen als ook het voorzitterschap van het collectecomité van de Nierstichting Oegstgeest.

Reacties
Wij hebben in Oegstgeest een relatief groot aandeel bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Vanmiddag heb ik op het gemeentehuis weer drie nieuwe Nederlanders feestelijk verwelkomd in onze gemeente, ze hebben respectievelijk een Britse, Ugandese en Amerikaanse achtergrond.
Reacties
Vanmiddag ontvingen we op het gemeentehuis van Oegstgeest twee statushouders, Ashuqullah en Ahd (op foto links en rechts van mij). De twee mannen wonen al bijna twee jaar met hun gezinnen met veel plezier in Oegstgeest. Ze hebben het initiatief genomen om de gemeenschap te bedanken voor de gastvrije ontvangst in ons dorp. Ze denken aan een brede periodieke actie. Wethouder Jos Roeffen en ik hebben dit gebaar van harte verwelkomd.

Met een groep van zo'n 15 statushouders uit diverse landen (Syrië, Eritrea en Afghanistan) willen zij het gebaar maken. Veel statushouders doen overigens al vrijwilligerswerk zoals voor kringloopwinkel SOEK en de dorpsbus. De komende tijd wordt het aanbod van de statushouders uitgewerkt en zullen ook onze inwoners daar kennis van kunnen nemen.
Reacties

Gisterenmiddag was ik op bezoek bij de laatste melkveehouder van Oegstgeest. Peter Brussee heeft het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Zij wonen nog op de boerderij aan de rand van ons dorp op de Vinkeweg 75. Daar zijn ze ruim 40 jaar geleden komen wonen nadat het bedrijf in Rijnsburg is gesaneerd. Peter heeft me uitgebreid verteld over de best ingewikkelde bedrijfsvoering en het leven met lange werkdagen op de boerderij.

De familie Brussee heeft zo'n 40 hectare grond waarvan een deel in de gemeente Teylingen. Totaal heeft men 190 koeien waarvan 100 die melk geven. Ze zijn vrijwel allemaal van het melkras Holstein-Friesian, een oorspronkelijk Fries rund dat in Amerika verder is gefokt om meer melk te geven. Maar Peter heeft als liefhebber ook een paar Blaarkoppen rondlopen.

De koeien staan in dit deel van het jaar grotendeels in de wei. Een klein deel van het vee staat op stal onder andere om te kalven. Bijna dagelijks worden er kalveren geboren en het was dan ook niet toevallig dat ik er vanmiddag getuige van mocht zijn. Wat een prachtig plaatje!

Gisterenavond had ik biestpap met een beetje suiker en kaneel op het menu. Dat is weer eens andere koek.

Reacties

Ik kijk terug op mooie herdenkingen in Leiden en Oegstgeest op 4 mei. De vrijmarkt in Oegstgeest is prima verlopen met een gastvrij dorp voor 20.000 bezoekers. En de Koningsdag was weer een succes met vele traditionele onderdelen. Daarbij zijn ook de statushouders uit ons dorp goed betrokken.  

De weergoden waren ons afgelopen week goed gezind. Maar deze bijeenkomsten en activiteiten konden niet plaatsvinden zonder de tomeloze inzet van de leden van de Oranjevereniging. Die ben ik dan ook namens onze gemeenschap zeer dankbaar voor hun inzet. 

Bent u overigens al lid van de Oranjevereniging. Nee, meld u dan hier aan.

 

Reacties

Op 4 mei herdenken we ook de gevallen soldaten bij het Haagse Schouw (Leiden). Ik mag daar een toespraak houden. Op mijn oproep om verhalen van nabestaanden heb ik heel bruikbare reacties ontvangen. Dank voor het meedenken.


Binnenkort heb ik een telefoongesprek met de laatst nog levende strijder die op 10 mei 1940 vocht op deze plek. Hij is inmiddels 98 en van plan om te komen de 4e mei. Hij is het levende bewijs dat we onze vrijheid moeten koesteren. Ik zie er naar uit om u ook de 4e te zien en spreken.

Reacties

Vandaag is het een feestelijke dag voor 5 nieuwe Nederlanders in onze gemeente. Ze hadden voorheen (alleen) een paspoort van van: Turkije, Amerika/Zweden, Groot-Brittannië, Rusland of Indonesië. Door het afleggen van de verklaring van gebondenheid hebben ze vandaag de Nederlandse nationaliteit gekregen.

Wat voor velen de gewoonste zaak van de wereld is, is voor deze mensen soms een lange weg geweest. De blijdschap is dan ook enorm, ook bij familie en vrienden. Ik heb ze van harte welkom geheten als Nederlander. Heb er wel bij verteld dat het niet altijd zulk mooi weer is in april

Reacties

Mensen vragen me wel eens wat ik vind van de gekozen burgemeester. Zij doelen dan waarschijnlijk op de landelijke discussie waarbij het idee is om de aanstelling van de burgemeester uit de Grondwet te halen. Dat opent de weg voor een gekozen burgemeester.

Eerlijk gezegd weet ik niet welk probleem dit oplost. De huidige benoeming is al democratisch ingebed. Op basis van een vacature kan gesolliciteerd worden. De gemeenteraad, gekozen door bewoners van de gemeente, heeft een doorslaggevende positie bij de vaststelling van het profiel, selectie van de kandidaat en de uiteindelijke aanbeveling van de nieuwe burgemeester. Bovendien legt de burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad over het door hem gevoerde bestuur. Ik kan niet functioneren zonder het vertrouwen van de gemeenteraad. 

Ik hecht aan de onafhankelijke positie van de burgemeester; niet politiek gedreven, boven de partijen en tussen de mensen. In die functie ben ik voorzitter van de raad en college, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en bewaker van de kwaliteit en integriteit van het bestuur.

Bij een burgemeester met een rechtstreeks kiezersmandaat moet er ook echt wat te kiezen zijn. Dat betekent dat de kandidaat burgemeester een eigen inhoudelijk programma voorlegt, zoals in België. En als die gekozen wordt benoemt deze ook zijn eigen wethouders. Kortom de functie wordt dan politiek en hij staat niet meer boven de partijen. Dat kan bijvoorbeeld lastig zijn als je moet oordelen over integriteit in je eigen bestuur.

Kortom voor welk probleem is de gekozen burgemeester een oplossing? Ik denk dat met de huidige procedure de onafhankelijke positie prima geborgd is.

Inkijkje in procedure uit 2015 voor mijn aanstelling: https://www.zuid-holland.nl/@11450/oegstgeest/

 

Reacties (1)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl